title


PRODUCTION KABUTO MUSHI
SUPER DX BUZZER MUSHI

AXIS JOINTS x2 ARMORY x2 & MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHI
INFECTION CYBORG - KCCC EXCLUSIVE

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHII
DARK RIDER MUSHI

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI
$12 $16 $16

PRODUCTION KABUTO MUSHI
HOPPER MUSHI

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHI
KTX MUSHI

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHI
SUNSTORM MUSHI

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI
$12 $16 $16

PRODUCTION KABUTO MUSHI
BETA SCARAB MUSHI-REVERSE

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHI
BETA SCARAB MUSHI

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHI
OMICRON SCARAB MUSHI

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI
$12 $12 $12

PRODUCTION VINYL TITAN MUSHI
PATROL TITAN MUSHI

TRANSFORMS DOWN ON ALL 4'S

PRODUCTION VINYL TITAN MUSHI
OMEGA TITAN MUSHI-UNPAINTED

TRANSFORMS DOWN ON ALL 4'S

PRODUCTION VINYL TITAN MUSHI
BARON TITAN MUSHI

TRANSFORMS DOWN ON ALL 4'S
$12 $12 $12

PRODUCTION KABUTO MUSHI
GLYAXIA CLONE REVERSE

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHI
GLYAXIA CLONE STANDARD

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI

PRODUCTION KABUTO MUSHI
INSTAR X MUSHI

26 TOTAL PARTS WITH MINI MUSHI
$12 $12 $16

 

title  

title